Inschrijfformulier

Inschrijfformulier met automatische incasso

Machtiging automatische incasso

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging voor automatische afschrijving aan Spirit in Motion wegens betaling van de abonnementsbijdrage. Spirit in Motion zal de abonnementsbijdrage voor de hierboven aangekruiste abonnementsvorm maandelijks afschrijven. U hebt de mogelijkheid om binnen 8 weken zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te laten boeken. U blijft echter verplicht uw abonnementsbijdrage te voldoen. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

download algemene voorwaarden

SPIRIT IN MOTION BV
IJBURGLAAN 473
1087 BE AMSTERDAM NEDERLAND
INFO@MOTION3.NL
INCASSANT-ID:NL35ZZZ544952530000

You are here